linkedin script

Acționarii EVERGENT Investments aprobă dividende de 62,3 milioane de lei

28 aprilie 2022

Actionarii EVERGENT Investments au aprobat cu o larga majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunăriilor generale extraordinare a și ordinare. 

Principalele decizii au fost aprobarea unui dividend cu un randament de 5,39%, in valoare bruta de 0,065 lei/actiune, a celui de-al 7 lea program de răscumpărare de acțiuni si a situațiilor financiare aferente anului 2021, în care compania a înregistrat o creștere de 102% a rezultatului net față de bugetul estimat. 

Valoarea de 62.263.501 lei alocata dividendelor reprezinta 41,7% payout ratio din rezultatul net al anului 2021. Data de înregistrare va fi 18 mai 2022 (ex-date 17 mai 2022), iar 10 iunie 2022 va fi data plății dividendului. 

Propunerile Consiliului de administratie au drept scop remunerarea actionarilor, atat prin acordarea unui dividend in numerar, cat si prin programe de rascumparare din piata.

Astfel, EVERGENT Investments va desfășura un nou nou program de răscumpărare de acțiuni, „Programul 7”, care va viza 2,865% din capitalul social înregistrat, cel mult 28.025.000 de acțiuni, dintre care  actiuni reprezentand 2%  din capitalul social vor fi anulate, iar 0,865% vor fi folosite în programe de tip „Stock Option Plan” pentru a recompensa și fideliza angajații, administratorii și directorii companiei.

Prețul minim al acțiunilor răscumpărate va fi cel al pieței, iar cel maxim a fost stabilit la 2,2 lei. „Programul 7” se va derula pe parcursul a cel mult 18 luni și a fost propus ca urmare a succesului înregistrat de programele anterioare, care au a contribuit la sustinerea lichiditatii actiunilor EVER  si au generat o creștere cu 21,9% a valorii unitare a activului net (VUAN) si a ponderii detinerii in capitalul social pentru actionarii existenti.

 

„ Multumim actionarilor nostri pentru voturi si increderea pe care ne-o acorda. În pofida climatului politic si economic plin de incertitudini, continuam sa construim o companie solida. In 2021 am depasit pragul de semnificatie de 500 milioane de euro a activelor administrate, cu o strategie investitionala bine articulata care a generat o crestere cu 19,4% a averii actionarilor nostri. Prin mixul optim intre politica predictibila de dividend si programele de rascumparare returnam valoare actionarilor nostri, atat pe termen lung, cat si pe termen scurt. Acest aspect este sustinut de ratele de distribuire ale dividendelor din ultimii ani care demonstreaza, atat predictibilitatea acordarii de dividende actionarilor pe o baza consistenta, cat si stabilitatea fluxurilor de numerar ale companiei, implicit o pozitie puternica financiara pe piata. In 2022, vom continua sa demonstram nivelul de expertiza al echipei noastre, identificand oportunitati de crestere si investitii, pentru care am alocat un buget de 169,9 milioane de lei.”a declarat Claudiu Doroș, Președinte al Consiliului de administrație și Director general al EVERGENT Investments.

Pentru anul financiar 2022, acționarii EVERGENT Investments au aprobat un buget de venituri și cheltuieli care prevede venituri 99,4 milioane lei, un profit net de 6,2 milioane lei, un câștig net din vânzarea activelor proprii de 58,3 milioane lei, respectiv un program de investiții în valoare de 169,9 milioane lei.