linkedin script

Informații pentru investitori

Overview

Situatii financiare individuale
Raport CA T1 2021
citește
26 martie 2021
Convocare AGA
citește
iunie 2021
Newsletter
citește
04:51 PM GMT+0300
July 29, 2021
1.3400
lei/actiune
1.14%
(0.015276 lei)
Bid / Ask
1.3200 / 1.3300
Bid / Ask Vol.
240 / 344
Pret referinta
1.3200
Pret deschidere
1.3400
Pret minim
1.3200
Pret maxim
1.3400

Trading performance

Price Var. (%) Volume Value Trades
Astăzi Price Var. (%): - Volume: - Value: - Trades: -
1 Săpt. Price Var. (%): -0,01 Volume: 1.280.984 Value: 1.694.378,36 Trades: 97
1 Lună Price Var. (%): -1,11 Volume: 4.523.760 Value: 6.059.390,99 Trades: 509
6 Luni Price Var. (%): -2,55 Volume: 23.425.754 Value: 32.229.304,78 Trades: 3.595
1 An Price Var. (%): 0,00 Volume: 83.547.425 Value: 106.378.402,50 Trades: 7.536
YTD Price Var. (%): 6,80 Volume: 35.022.244 Value: 47.035.090,69 Trades: 4.495

Actiunea Evergent

Valori la data de 30 iunie 2021

Valoarea totala a activelor

2.408.850.246

Capitalizare

1.335.796.888

Valoarea unitară a activului net

2,2829 lei

Rapoarte curente

Raportări curente 2021
26 iulie 2021
EVERGENT Investments a incheiat un contract de servicii Market Maker cu Raiffeisen
23 iulie 2021
EVERGENT Investments a vândut integral detinerea la Agricola International SA Bacau
08 iulie 2021
(19.00) O companie din Grupul Evergent a achizitionat un teren in zona de Nord a Bucurestiului
29 iunie 2021
(16.15) Autorizare EVERGENT ca F.I.A.I.R
Oferta publică cumpărate Evergent Investments
24 martie 2021
(18:05) Notificare BT Capital Partners - rezultatele ofertei publice de cumpare EVERGENT INVESTMENTS SA
22 martie 2021
(17:43) - Notificare BT Capital Partners - indice de alocare pentru oferta publica de cumparare de actiuni emise de EVERGENT INVESTMENTS
04 martie 2021
(11:46) Raport curent - Aprobare oferta publica de cumparare actiuni Evergent Investments
04 martie 2021
Decizia ASF nr. 303/03.03.2021

Rapoarte periodice

Raportări periodice 2021
29 aprilie 2021
Declaratie persoane responsabile situatii financiare consolidate
29 aprilie 2021
Sistemul de control intern si management risc 2020
29 aprilie 2021
Protejarea intereselor - proceduri judiciare
29 aprilie 2021
Structura de conducere 2020
Rapoarte trimestrul I 2021
14 mai 2021
Disponibilitate Raport T1 2021
14 mai 2021
Raportul Consiliului de administratie T1 2021
14 mai 2021
Anexa 16 - Activ net la 31.02.2021
14 mai 2021
Anexa 17
Newsletter 2021
19 iulie 2021
Newsletter - iunie 2021
15 iunie 2021
(08.35) Newsletter Mai 2021
14 mai 2021
(07.55) Newsletter aprilie 2021
15 aprilie 2021
(18.00) Newsletter martie 2021
Activ net 2021
19 iulie 2021
Activ net - iunie 2021
15 iunie 2021
(08.30) Activ net mai 2021
14 mai 2021
(07.55) Activ net aprilie 2021
15 aprilie 2021
(18.00) Activ net martie 2021

Conferințe

Conferinta privind rezultatele financiare preliminare 2020 neauditate
Ascultă
Conferinta telefonica - 3 martie 2021

dividende 2020

Dividendele aferente anului 2020, în valoare de 0,043 lei/acțiune, sunt la dispoziția acționarilor începând cu 11.06.20201, data plății..
An dividend
2020
Data de inregistrare (data dividend)
19.05.2021
Data platii
11.06.2021
Total dividend repartizat in AGA (lei)
42.123.789
COTA IMPOZITARE (%)
5 %
Valoarea dividendului
0.043 lei/share
Listă documente dividende
(17 mai 2021, 17.55) Comunicat privind plata dividendelor EVERGENT Investments
2021 Formular solicitare dividende succesori

Guvernanță corporativă

Responsabilitate

Transparență

Diligență

Guvernanța corporativă este setul nostru de principii, proceduri și practici care susțin performanța financiară și generarea de valoare pe termen lung, pentru acționarii noștri. Consiliul de administrație și conducerea companiei recunosc de multă vreme importanța practicilor de guvernanță corporativă, care asigură un mediu de supraveghere cu responsabilitate mărită.

Angajamentul nostru pentru buna practică a guvernanței corporative este parte integrantă a companiei noastre și se reflectă atât în modul în care se respectă cerințele de reglementare, standardele de listare ale Bursei de Valori București, practicile de guvernanță recunoscute la nivel european, cât și în supravegherea și conducerea eficientă de către managementul companiei, comunicarea cu investitorii și principiile noastre de afaceri.

mai mult

Act constitutiv

Act constitutiv actualizat la 29 iunie 2021 in temeiul autorizatiei ASF nr. 101 din 25 iunie 2021 

Cod de guvernanță corporativă

Editia a V a din 2021

Comitetele consultative

Consiliul de administrație a aprobat funcționarea a trei comitete consultative pentru mandatul 2021-2025:

Comitetul de audit: Președinte – Claudiu Octavian Radu 

Comitetul de nominalizare – remunerare: Presedinte – Costel Ceocea 

Comitetul de investitii, comitet nou infiintat: Presedinte – Horia Ciorcila 

Fiecare comitet are 3 membri, administratorii neexecutivi: Costel Ceocea, Horia Ciorcila si Claudiu Octavian Radu.

Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail

EVERGENT Investments a primit autorizatia  ASF ca Fond de investiții alternative, destinat investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată, închis si autoadministrat, conform Autorizatiei ASF nr 101 din 25 iunie 2021.

Prospect simplificat
Regulile Fondului
Informatii esentiale
Autorizatie ASF

Adunări generale

Drepturi de vot

CS Evergent Investments (actiuni)

989.479.176

Detinere 5% (actiuni)

49.473.959

Total actiuni Evergent Investments
989.479.176
100,00%
Total actiuni rascumparate Evergent Investments (fara drept de vot)
21.463.130
2,169%
Total actiuni cu drept de vot la data de 16.04.2021
968.016.046
97,831%
AGEA si AGOA 29/30 aprilie 2021
HOTARARI ADOPTATE AGEA SI AGOA 29 aprilie 2021
Hotarari adoptate AGEA si AGOA 29 aprilie 2021 (publicate in MO 2170/31.05.2021, partea a IV-a)
(11:45) Raport curent - Desfasurarea AGEA si AGOA 29 aprilie 2021
VOT ELECTRONIC
Vot electronic/ AGA LIVE
MATERIALE INFORMATIVE AGEA 29/30 aprilie 2021
Proiecte de hotarari AGEA 29/30 aprilie 2021
1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA
2. Reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA
3. Program de rascumparare a acţiunilor proprii ("Programul 5")
MATERIALE INFORMATIVE AGOA 29/30 aprilie 2021
Proiecte hotarari AGOA 29/30 aprilie 2021
1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA
2. EVER Raport CA 2020 - situatii financiare consolidate
2.1. Structura de conducere in 2020
PROCEDURI DE DESFASURARE AGEA si AGOA 29/30 aprilie 2021
1. Procedura generala de desfasurare AGA
2. Procedura de vot prin corespondenta
3. Procedura de vot prin Imputernicire speciala si Imputernicire generala
4. Formular buletin de vot prin corespondenta - AGEA
Convocare AGEA & AGOA 29/30 aprilie 2021
26.03.2021 (14:51) – Convocator AGOA & AGEA – 29/30 aprilie 2021 (publicat si in M.O. 1273/29.03.2021, partea a IV-a)
26.03.2021 (14:51) – Convocare AGOA & AGEA – 29/30 aprilie 2021
AGOA 28/29 ianuarie 2021
HOTĂRÂRI ADOPTATE
Hotararile AGOA SIF Moldova SA din data de 28.01.2021
MATERIALE INFORMATIVE AGOA
1. Alegerea secretariatului AGOA
2. Alegerea membrilor CA pentru un mandat de 4 ani
2.1 Conditii ce trebuie indeplinite de catre o persoana pentru a putea face parte din structura de conducere SIF Moldova
2.1.1 Raport CA - Drive for performance
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
PROCEDURI DE DESFĂȘURARE AGOA
1. Procedura generala desfasurare AGOA
2. Procedura de vot prin corespondenta
(16:58) 29.01.2021 - Eveniment important - publicare informatii in pregatirea Adunarii generale ordinare a actionarilor din data 28/29 ianuarie 2021 (completare Raport curent din 20.11.2020 privind Convocarea AGOA)
3. Procedura de vot imputerniciri speciale si imputerniciri generale

Structuri de guvernanță corporativă

Toată activitatea noastră este ghidată de aceste politici, reguli și principii care ne definesc cultura organizațională. Aceste practici fac parte din conduita noastră profesională și personală, devenind puncte forte ale companiei noastre.

Informatiile prevazute la art. 48 indice 1 din Regulamentul ASF nr. 2/2016
a)Documentele și informațiile pentru care există obligații de publicare - Informatii pentru investitori/raportari
b) Structura organizatorică, inclusiv componența structurii de conducere
c) Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanță
d) Concluziile evaluării poziției financiare
e) Principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudențială
f) Principalele caracteristici ale sistemului privind managementul riscurilor
g)Concluziile evaluării eficienței sistemului de management al riscurilor
1.Organigrama
2.Procedura organizatorica
3. Politici de administrare a riscului
4. Politica privind prevenirea si gestionarea conflictelor de interese
5. Politica de remunerare
6. Informatii privind solutionarea petitiilor
7. Reguli si proceduri de evaluare a activelor
8. Declarația “Aplici sau explici” – aplicarea principiilor ASF
9. Declaratia “Aplici sau explici” – conformare BVB
10. POLITICI PRIVIND RISCURILE DE DURABILITATE
10.1 Politica de administrarea a riscului
10.3 Politica de remunerare
10.2 Politica privind integrarea riscurilor de durabilitate in procesul de luare a deciziilor de investitii - Anexa
10.4 Strategia si Politica de investitii
10.5 Declaratie privind politicile de diligenta cu privire la luarea in considerare a principalelorefecte negative ale deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate
Codul de etică și conduită

Ne angajăm să ne desfășurăm activitatea în cea mai înaltă manieră etică și profesională, să respectăm legile, regulile, reglementările, standardele contabile și practicile de audit aplicabile. Ca urmare a acestui angajament, am adoptat Codul de etică și conduită, care stabilește principiile de bază de conduită aplicabile tuturor angajaților și managementului, politici și proceduri menite să ne ajute să ne îndeplinim obligațiile legale, de reglementare și cele etice.

Codul de etica si conduita

Acționariat

Structură acționariat

46,234%
Persoane Juridice rezidente
37,014%
Persoane fizice rezidente
16,409%
Persoane juridice nerezidente
0,342%
Persoane fizice nerezidente

Informații utile

Informații utile cu privire la :

    • Efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte
    • Modificarea datelor de identificare pentru persoane fizice și juridice
    • Distribuirea de dividende

Informații utile

Notificari cf. art.19 din Regulamentul UE nr. 596/2014

Tranzacții efectuate de personalul de conducere – persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea au obligația de a notifica EVERGENT Investments și ASF cu privire la fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale EVERGENT Investments sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora. Notificările se fac cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției, de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul de 5.000 EUR, în cursul unui an calendaristic.

11.05.2021 - Notificari tranzactii persoane conducere - actiuni alocate prin programul SOP 2019

Petitii

Informatii privind solutionarea petitiilor

Informatii privind solutionarea petitiilor

Sancțiuni pe piața de capital, prevenirea și combaterea spălării banilor

Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.)
Grupul de Acțiune Financiară Internațională
Noutăți legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Newsletter informativ aprilie 2021
Newsletter informativ ianuarie 2021
Sancțiuni internaționale
Rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU
Lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul sancțiunilor financiare ale Uniunii Europene
Sancțiuni internationale afisate pe website-ul ASF

Analisti

Analist ce acoperă compania:

Rareș Iclenzan

Equity Research Analyst

BT CAPITAL PARTNERS